კომპანია

კომპანიის შესახებ

მისია

სტრატეგია

კომპანიის შესახებ

სამშენებლო კონსორციუმი ჯისისი (GCC) ენერგეტიკული და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მიზნით დაარსდა. GCC წარმოადგენს საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებული უმსხვილესი იტალიური კომპანია Salini Impregilo-ს კონტრაქტორს, რომელიც მესტიის რაიონში, მდ. ენგურის შენაკადზე 280 მგვტ სიმძლავრის ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურს აშენებს.

მისია

კომპანიის ამოცანაა კაშხლის, 65 კმ-ზე მეტი საავტომობილო გზის, 10-ზე მეტი ხიდის და ობიექტის ტექნიკური დანადგარების ბაზისა და ქარხნების მშენებლობა. ტექნიკური ინსტალაციების და ოპერირების ბაზის მოწყობა.

სტრატეგია

კომპანიის მიზანია მაღალმთიან რეგიონებში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის მასშტაბურ პროექტებში მონაწილეობა, სამშენებლო დარგის გრძელვადიანი და სტაბილური განვითარება, საქმიანობის დივერსიფიცირება ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით, მათ შორის ტურიზმის სფეროში. მაღალკვალიფიცური კადრების მოზიდვა და მათი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანა.